SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE İLANI

 Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan toplam 7 m2’lik alanın GSM OPERATÖR ŞEBEKE KURULUMU YERİ olarak Kiraya Verme İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara 1 (bir) Yıllığına kiralamak suretiyle işletilecektir.

T.C

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan toplam 7 m2’lik alanın GSM OPERATÖR ŞEBEKE KURULUMU YERİ olarak Kiraya Verme İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara 1 (bir) Yıllığına kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale Konusu Taşınmazın Niteliği Yeri Ve Miktarı:

Yeri, niteliği ve miktarı kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan toplam 7 m2’lik alanın GSM OPERATÖR ŞEBEKE KURULUMU YERİ olarak Kiraya Verme İşi 1 (bir) Yıllığına yapılacaktır.       

2-Şartname Ve Ekleri:

Şartname Ve Ekleri Kurumumuz, SBÜ Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (şükrüye  mah Ulucanlar cad. No:89 Altındağ ANKARA) Satınalma Biriminden, Hastanemiz Veznesine 250 TL yatırılarak temin edilebilir veya görülebilir.

 İhale Dokümanı posta veya kargo yoluyla satılmayacaktır.

3-İhalenin Tarihi Yeri Ve Şekli:

 İhale 12.01.2024 tarihinde saat:10:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Kurumumuz,  Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (şükrüye  mah Ulucanlar cad. No:89 Altındağ ANKARA) konferans salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar.

Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen istekliler ile yetkililer huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Açık Teklif Usulü ile ilgili kurallar işletilerek ihale yapılacaktır.

4-Tahmin Edilen Bedel:

69.150,44 TL (altımışdokuzbin yüzelli türk lirası kırkdört kuruş)

5-Geçici Teminat:

İhaleye katılacak isteklilerin en az : 6.915,05 TL (altıbindokuzyüzonbeş türk lirası beş kuruş)’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler; Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, Türk parası olarak sunulacak nakit teminatların Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi TR 5400 0120 0920 9000 4400 0006 Nolu Halk Bankası Cebeci Şubesi hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

6-İhaleye Katılacakların Sunması Gereken Belgeler:      

Teklif verecek adayların ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

6-1 Gerçek kişi ise kanuni ikametgâhını gösterir ikametgâh belgesi, tüzel kişi ise tebligat adres beyanı, (Bu belge tüzel kişilerde firma yetkilisi tarafından düzenlenecek ve imzalı olarak ibraz edilecektir.)

6.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür ya da buna benzer ifadeli olanını

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya aslı idarece görülmüştür ya da buna benzer ifadeli imza beyannamesi.

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya aynı belgelerin aslı idarece görülmüştür ya da buna benzer ifadeli olanları

c)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesinin İdaremize sunulması gerekmektedir. Ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

d)İstekliler adına ihaleye vekil sıfatı ile iştirak edecek kişiler, şirket yetkilisinin imza sirkülerine ilave olarak; şirket yetkilisinin vermiş olduğu söz konusu işle ilgili vekâletnamelerini ve kendilerine ait olan noter tasdikli imza beyannamelerini veya bu belgelerin aslı idarece görülmüştür ya da benzer ifadeli olanlarını getireceklerdir.

6-3 Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

7-Belgelerin Sunulma Şekli:

 İhaleye Katılacakların sunması gereken belgeler, Hastanemiz Ana Yerleşkesinde bulunan (şükrüye  mah Ulucanlar cad. No:89 Altındağ ANKARA) Satınalma Birimine teslim edilecektir.

Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Satınalma Birimine ulaşması şarttır.     

8-Postadaki gecikmeler telgraf ve faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-19 Haziran 2007 tarih ve 26557 sayılı resmi gazetede yayımlanan; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 9. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR.

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN01959554

30 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haymana Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haymana Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haymana Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haymana Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.