DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

15 Kalem Dezenfektan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ


15 Kalem Dezenfektan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/132820
1-İdarenin
a) Adı:ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Hastaneler Başhekimliği - A.Ü. İbni Sina Hastanesi Karşısı Akademik Yerleşke L. Blok 3. Kat ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:03125082314 - 3123103829
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:15 Kalem Dezenfektan
b) Niteliği, türü ve miktarı:15 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ankara Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastaneleri Eczane Depoları/Muhtelif Servisler
ç) Süresi/teslim tarihi:SİPARİŞLERİN TESLİMATI; ilgili yükleniciye elektronik posta veya faks yoluyla bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, gönderilen siparişe göre (TAM VE EKSİKSİZ OLARAK) tek parti halinde teslim edilecektir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):A.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Yönetim Blokları L Blok Kat:3 Satın Alma Birimi Komisyon Odası 06100 Samanpazarı/Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler teklif etmiş oldukları Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler veya cihazlar için " SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"'ne sahip olacaklar yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edecekler ve istenildiğinde ilgili belgeyi getireceklerdir.
-1 inci kalem için Üreticiye ait üretim yeri izin belgesi, GMP(iyi imalat uygulamaları),EN ISO13485(Tıbbi Cihaz kalite yönetim sistemi)ve EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) belgeleri ile ürüne ait CE belgesi teklif ile birlikte verilmelidir. Bu belgelere ait TURKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından onayı ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 2,3,8,9,11,12 ve 15 inci kalemler için Biyosidal ürün ruhsatına sahip olmalıdır.
- 6 ıncı kalem için T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri tarafından üretim izni olmalıdır.
- 7 inci kalem için Ecza deposu ruhsatı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından almış oldukları Dağıtım Yetki Belgesi / İthalata Uygunluk Belgesinin noter onaylı kopyası olmalıdır.
- 12 inci kalem için İthal Ürünlerde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan alınmış ithalat ruhsatı olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait Ürün Takip Sistemine kayıtlı barkod (ürün) numarasını (ÜTS'den aldıkları belge ile birlikte)yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir. İstekliler, ÜTS Kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verecektir.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için kalite belgelerini  idare istediği takdirde vereceklerdir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler teklif ettikleri kalemler ile ilgili üretici firma veya ithalatçı firma ise Firma Tanımlayıcı Numarasını, yetkili satıcı veya bayi ise Bayi Tanımlayıcı Numarasını ÜTS'den almış oldukları belge ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklif etmiş oldukları malzemeye ilişkin  numuneleri  İbni Sina Hastanesi 6. Kat Eczane Birimine ihaleden saatinden önce tutanak karşılığı  teslim edeceklerdir.Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen ürünün ihale sıra numarası,İhale kayıt numarası,ihale adı, firmanın adı ve telefon numarası bulunmalıdır. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstekliler; teknik şartnameye okuyup, kabül ettiklerini beyan edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01981492

12 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haymana Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haymana Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haymana Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haymana Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.