LENS ALIMI YAPILACAKTIR

2 KALEM LENS ALIMI ULUCANLAR GÖZ HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2 KALEM LENS ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun...

2 KALEM LENS ALIMI
ULUCANLAR GÖZ HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2 KALEM LENS ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/248168

 

1-İdarenin
a) Adı:ULUCANLAR GÖZ HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Ulucanlar Caddesi No:59 06240 Ulucanlar ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3123126261 - 3123124159
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2 KALEM LENS ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:HİDROFOBİK TEK PARÇALI LENS AKRİLİK KATLANABİLİR 5000 ADET HİDROFOBİK ÜÇ PARÇALI LENS AKRİLİK KATLANABİLİR 400 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (On) işgünü içerisinde peyder pey sözleşme bitiş tarihine kadardır. İş Bitiş Tarihi 31/12/2024 tarihini geçmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıt bildirimi olacaktır ve bu belgeyi yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren  veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgeler yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin de TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir ve bu belgeyi yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
3- Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, istekliler ürünün UBB’ye veya ÜTS’ye tabi olmadığına dair belgeyi yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
4- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ürün teklif edecek olan istekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.04.2022 tarih ve 722 sayılı yazı ile yayımlanan 2022/2 Sayılı Genelgenin 2.2 maddesi gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklifleri ile birlikteYeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1) İhale komisyonu teklif değerlendirme esnasında teklif edilen ürünler ile ilgili  numuneleri, katalogları, teknik şartname kriterlerini sağladığına ilişkin evrakları isteyecektir.
2- Yerli malı teklif edecek olan istekliler , Yerli Malı Belgesinin Aslını, noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür ibareli olan belgeyi yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmiş olan hangi tarih ve belge nolu yerli malı belgesi ile eşleştiğine dair listeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Yerli malı teklif eden isteklilerin bu kriterlere uygun bir biçimde belgeleri sunmadıklarının tespitinde, söz konusu istekli yerli malı teklif ettiği kalemlerde “yerli malı fiyat avantajından” yararlandırılmayacaktır. Yerli malı teklif edecek olan istekliler bu belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda belirtmesi gerekmektedir ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01994701

02 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haymana Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haymana Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haymana Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haymana Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.