TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIRANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2024 Yılı Kadın Doğum Hastanesi 16 Kalem Tı...

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 Yılı Kadın Doğum Hastanesi 16 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/186396

 

1-İdarenin
a) Adı:ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 06800 Bilkent/ ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:03125526000-771140 - 3125529978
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2024 Yılı Kadın Doğum Hastanesi 16 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı:16 Kalem-Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ankara Bilkent Şehir Hastanesi - TSB Tıbbi Sarf Ana Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi:Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden, posta yoluyla veya KEP üzerinden yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 180'nci (yüzseksen) gün kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ankara Bilkent Şehir Hastanesi -Satınalma İhale Toplantı Salonu-Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 İdari Bina Kat:1 06800 BİLKENT/ÇANKAYA/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- Üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olacaktır.
2- Teklif edilen ürünün/cihazın Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğuna dair belge (Teklif edilen ürün ile kayıtlı etiket adı uyumlu olmalıdır.)
 3- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair bilgiler “Yeterlik Bilgileri Tablosunda” açıkça belirtilmelidir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/2 Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.3. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesine" sahip olacaktır. Belgeye ait bilgiler “Yeterlik Bilgileri Tablosunda” belirtilmelidir. Teklif edilen ürünler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse; “Kapsam Dışı” olduğu “ Yeterlik Bilgileri Tablosunda” veya birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Ürün Barkod/ Ürün Açıklaması” kısmında belirtilmelidir.
        Biyosidal ürün (Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları) kapsamında olan kalemlere teklif verecek isteklilerin, ürünlere ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı veya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler  birinci oturum sonrasında teklif sunan isteklilerden  "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Verilen süre içerisinde Numune ve/veya Katalog veya benzeri tanıtım materyali, Tıbbi Sarf Ana Ambarı'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.  Numune/Katalog Teslim Tutanağı 3 (üç) nüsha düzenlenerek 1 nüshası isteklide kalacak, 1 nüshası numune/kataloğu teslim alan kişide kalacak, 1 nüshası da Satınalma İhale Birimi'ne teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01994808

05 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haymana Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haymana Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haymana Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haymana Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.